Plan javnih nabavki 2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2020

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПЕЛЕТ ЗА ОГРЕВ ,2020

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА , ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ,2020

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВ. ПОНУДА ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2020

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПЕЛЕТ 2020

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЕЛЕТ ЗА ОГРЕВ 2020

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ПЕЛЕТ ,.2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, РЕНОВИРАЊЕ СОБА ,2019

ODLUKA O DODELI UGOVORA pdf

МОДЕЛ УГОВОРА, ЗА ПОРТАЛ

ИЗМЕЊЕНА КОН. ДОК. РЕНОВИРАЊЕ СОБА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВ. ПОНУДА РЕНОВИРАЊЕ СОБА 2019, ПРОДУЖЕН РОК

КОН.ДОК.РЕК. СОБА 2019 ,јнмв

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВ. ПОНУДА РЕНОВИРАЊЕ СОБА 2019

IZMENA ODLUKE O DODELI UGOVORA(1)

Odluka o obustavi postupka- rek. soba

ИЗМЕНА И ДОПУНА КДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТР. СОБА 25.04. (1)

ИЗМЕНА И ДОПУНА КДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТР. СОБА 25.04. (2)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РЕК. СОБА 25.04. (1)

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВ. ПОНУДА РЕКОНСТРУКЦИЈА СОБА 2019.

КОН.ДОК.РЕК. СОБА 2019 , 2 ПАРТИЈЕ,

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2019

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА , ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ,2019

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВ. ПОНУДА ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕ НАДСТРЕШНИЦЕ ,2018

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ДОГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ

КОН. ДОК НАДСТРЕШНИЦА ТЕРЕНА ,2018

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ДОГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ .2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ ,2018

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА,ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ

КОН. ДОК ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ, 2018

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ ,.2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПЕЛЕТ ЗА ОГРЕВ ,2018

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ПЕЛЕТ , 2018,

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЕЛЕТ ЗА ОГРЕВ 2018.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ПЕЛЕТ ,.2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2018

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2018

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА , ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ,2018

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВ. ПОНУДА ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПЕЛЕТ ЗА ОГРЕВ ,2017

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ПЕЛЕТ , 2017,

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЕЛЕТ ЗА ОГРЕВ 2017.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ПЕЛЕТ ,.2017

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈНМВ, ПЕЛЕТ,2017

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈНМВ, ПЕЛЕТ,2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ,ПРЕВОЗ ДЕЦЕ 2017

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЕЛЕТ ЗА ОГРЕВ 2017.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ПЕЛЕТ ,.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ,МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА 2017

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА, 2017

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ПРЕВОЗ ДЕЦЕ ЗА БЕЧИЋЕ, 2017

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА, , 2017.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВ. ПОНУДА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ СУДОВА 2017

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕВОЗ ДЕЦЕ, ,2017

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ПРЕВОЗ ДЕЦЕ ,.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2017

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, СПОРТСКА ХАЛА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ПОДЛОГА 2017

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА , ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ,2017

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВ. ПОНУДА ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ 2017

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ 2017

ИЗМЕНА И ДОПУНА КДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СОЛАРНЕ КОЛЕКТОРЕ , 17.02. (1)

КОН. ДОК ПОДЛОГА ТЕРЕНА ,2017

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВ. ПОНУДА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ ПОДЛОГЕ 17.02. 2017

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА КОЛЕКТОРЕ 14.02.(1)

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ , 03.02.2017.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВ. ПОНУДА СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ 2017

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ,2017

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 02.02.(19)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 02.02.(20)

ИЗМЕНА И ДОПУНА КДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СПОРТСКУ ХАЛУ , 31. 01.

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 31.01.(18)

ИЗМЕНА И ДОПУНА КДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СПОРТСКУ ХАЛУ ,30. 01. (4)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 30.01.(17)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 27.01.(16)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 27.01.(14)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 27.01.(15)

ИЗМЕНА И ДОПУНА КДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СПОРТСКУ ХАЛУ , 27.01. (3)

ИЗМЕНА И ДОПУНА КДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СПОРТСКУ ХАЛУ , 26.01. (2)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 25.01.(11) (1)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 25.01.(11)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 23.01.(10)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 18.01.( 7)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 20.01.(8)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 20.01.(9)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 13.01. (6)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 12.01. (4)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 12.01. (5)

ИЗМЕНА И ДОПУНА КДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СПОРТСКУ ХАЛУ , 10.01.

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 11.01. (II)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 11.01. (III)

УЈН ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ХАЛУ 11.01.

КОНКУРСНА ДОК. СПОРТСКА ХАЛА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВ. ПОНУДА СПОРТСКА ХАЛА 2017.

ИНТЕРНИ АКТ, ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ТЕЛЕВИЗОРИ У БОЈИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ГАРДЕРОБНИ ОРМАРИ, ПАРТИЈА 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, КРЕВЕТИ, ПАРТИЈА 1.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПОСТЕЉИНА – ПАРТИЈА 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ТАБУРЕИ, ПАРТИЈА 5

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ТВ

ПОЈАШЊЕЊЕ ЗА ТВ ЈН 07-2016

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА ТЕЛЕВИЗОРИ, , 03.08.2016.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ТВ У БОЈИ , 03.08.2016

ОБУСТАВA ПОСТУПКА ЈН 07, ПАРТИЈА 6.

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА , ОПРЕМА

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА ОПРЕМА (НАМЕШТАЈ) , 14.07.2016.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ОПРЕМА ,14.07.2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПЕЛЕТ ЗА ОГРЕВ ,2016

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ПЕЛЕТ , 2016

КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЕЛЕТ ,2016

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ПЕЛЕТИ ЗА ОГРЕВ , 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПРЕВОЗ ДЕЦЕ 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, БАЗЕН 2016

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ПРЕВОЗ ДЕЦЕ ЗА БЕЧИЋЕ, 2016

Odluka o dodeli ugovora, izgradnja bazena 2016

Konkursna dokumentacija za prevoz dece 2016

Poziv za dostavljanje ponuda za prevoz dece 2016

UJN Pojasnjenja i dodatne informacije za bazen, 11.04.

Izmena i dopuna dokumentacije za bazen, 07.04.

UJN Pojasnjenja i dodatne informacije za bazen, 07.04.

Pojasnjenja i dodatne informacije vezane za bazen 5.4.2016

Odluka o dodeli ugovora, sanacija terena 2016

Pojasnjenja i dodatne informacije vezano za bazen 2016

Izmena i dopuna dokumentacije za bazen 2016.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru hemijsko ciscenje 2016

Poziv za dostavljanje ponuda sanacija sportskih terena 2016

Konkursna dokumentacija sanacija sportskih terena 2016

Pojasnjenje konkursne dokumentacije JN 022016

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije, pojasnjenja, pitanja i odgovori

Poziv za dostavljanje ponuda za Izgradnju zatvorenog bazena 2016

Konkursna dokumentacija za Izgradnju zatvorenog bazena 2016

Odluka o dodeli ugvora za hemijsko pranje i peglanje 2016

Poziv za dostavljanje ponuda za hemijsko ciscenje i pranje 2016

Konkurs za hemijsko ciscenje i pranje 2016

Obavestenje o zakljucenom ugovoru, dogradnja Golije, Euro Termik

Obavestenje o zakljucenom ugovoru, projekat bazen 2015

Odluka o dodeli ugovora, Projekat Bazen 17.09.

Poziv za dostavljanje ponuda projekat bazen 07.09.

Konkursna dok za projekat bazen 2015 08.09

Izmenjena konkursna dokumentacija 4.9

III Izmena i dopuna kon.dok. izgradnja objekta, 03.09.2015

Druga izmena i dopuna kon dok dogradnja objekta, 03.09.2015

Izmena-dopuna-kon.dok-dogradnja-objekta, 03.09.2015

Pitanja-odgovori-kon.dok-dogradnja-objekta2015

Konkursna dokumentacija – dogradnja Golija 2015

Poziv za dostavljanje pounuda – dogradnja Golija 2015

Obavestenje o zakljucenom ugovoru, Pelet 2015

Obavestenje o zakljucenom ugovoru, hemijsko ciscenje 2015

Poziv za dostavljanje ponuda za pelet – 2015

Konkursna dokumentacija za pelet – 2015

Poziv za dostavljanje ponuda – hemijsko ciscenje 2015

Konkursna dokumentacija za pranje i peglanje 2015

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga prevoza 2015

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku usluga prevoza 2015

Dogradnja i prekrivanje postojece terase u objektu “Golija” na Zlatiboru – Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumetaciju javne nabavke – Nabavka radova – dogradnja i prekrivanje postojeće terase u objektu „Golija“ na Zlatiboru

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI – Nabavka radova – dogradnja i prekrivanje postojeće terase u objektu „Golija“ na Zlatiboru – Produženje roka

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE za javnu nabavku radova – Dogradnja i pokrivanje postojeće terase u objektu „Golija“ na Zlatiboru

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI – Nabavka radova – dogradnja i prekrivanje postojeće terase u objektu „Golija“ na Zlatiboru

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku radova – Dogradnja i pokrivanje postojeće terase u objektu „Golija“ na Zlatiboru