Ustanova dečije odmaralište “Zlatibor” osnovana je 1956. godine. Sedište ustanove je u Užicu, a poseduje dečije odmaralište na Zlatiboru i omladinski hostel u Bečićima, na moru, u kojima vrši delatnost.

Delatnost naše ustanove je organizovanje odmora za decu i omladinu, pružanje ugostiteljskih usluga za decu i omladinu, vaspitno obrazovni rad, zdravstvena zaštita, ishrana, organizovanje aktivnog odmora kroz sportsko-rekreativne i druge sadržaje, organizovanje rekreacije, nastave u prirodi i klimatskog oporavka dece i omladine.

Ustanova je podeljena u tri organizacione celine: Uprava i administracija u Užicu, Poslovna jedinica vila “Golija” na Zlatiboru i Poslovna jedinica hostel “Zlatibor” u Bečićima. Ustanova ima stalno zaposlenih 29 radnika.

 

Poslovne informacije

Naziv: Ustanova dečje odmaralište “Zlatibor”

Adresa: Kosovska 2a, 31000 Užice

Matični broj: 7279841

Delatnost: 55211, dečija i omladinska odmarališta

PIB: 101505036

Telefon: 031 – 513.268; 512.020; 520.088

Tekući račun: 205-14897-17, Komercijalna banka